Category Archives: Ze světa

Péče o pleť a akné

Péče o pleť a akné

Pečovat o naši pleť by mělo být základem správného životního stylu. Je tedy jasné, že hlavně v rizikovém období, jako je puberta, by mělo být dané péče nejvíce. V této době se totiž začíná objevovat akné, které je problémem téměř všech mladých lidí. Budeme-li konkrétní, je třeba říci, že daný problém se dá také různými způsoby řešit. Pojďme se na jednotlivé z nich podívat

Zdravý životní styl

S péčí o pleť jako takovou určitě souvisí také náš životní styl. Vše rozhodně začíná naší životosprávou a tak bychom měli věnovat čas tomu, abychom jedli správná jídla, abychom tělu dodávali vitamíny a zároveň abychom prospívali našemu metabolismu. Ideální je tedy zaměřit se primárně na ovoce a zeleninu, stejně jako je dobré zaměřit se třeba na kefír a mléko, které pomáhají vytvářet správnou mikroflóru ve střevech. I s nimi poté kvalita pokožky souvisí. Stejně tak je dobré nezapomínat na bylinkové čaje, v rámci kterých jasně dominuje jak heřmánek, tak i máta, popřípadě také kopřiva, nebo pampeliška.

Se zdravým životním stylem a péčí o pleť patří také pobyt v čistém prostředí. Co bychom neměli vyhledávat, to jsou třeba zakouřené restaurace, stejně jako to jsou třeba města se špatnou smogovou situací. Problémem ale může být i prašné, nebo jinak nepříjemné prostředí.

Nezapomínejte na hygienu

Další důležitý postup souvisí také s naší hygienou, kterou bychom logicky neměli nijak zanedbávat. Máme-li být konkrétní i v tomto případě, měli bychom si místa postižená akné pravidelně umývat, nejlépe mýdlem a čistou vodou. Problémem ale nejsou ani různé přípravy, díky kterým budeme vykonávat takzvaný peeling, tedy hloubkové vyčištění pokožky a odstranění starých buněk.

Co s tímto směrem také souvisí, to jsou i kosmetické přípravky, které nám pomohou a boj proti akné bude přímo jednodušší. Může se jednat o různé krémy, stejně jako to mohou být roztoky, popřípadě zásypy. Zde stačí pravidelná aplikace na postižená místa a průběh daných zánětů se rozhodně zmírní. Stejně tak je možné využívat i konkrétní léky, které jsou však doporučovány při výraznějších problémech.

Pomůže také léčba

Poslední možností péče o pokožku, na které se objevuje akné, je samozřejmě léčba. V tomto ohledu můžeme využít tři metody. První z nich je takzvaná fototerapeutická léčba, která je určena hlavně na jednodušší formy tohoto problému. Druhou metodou je poté léčba pomocí demodexu, kdy jsou do kůže vpravovány látky jako zinek nebo síra.

Poslední metoda souvisí se stimulací laserem, kdy dochází k obnovám kožních buněk a také k tomu, že se pokožka svým způsobem uzdravuje sama. Dané metody je samozřejmě ideální konzultovat se svým lékařem, jelikož ne všechny se v rámci daného problému hodí. Často totiž stačí pouze správná životospráva a hygiena, a úspěch se rozhodně dostaví. Stejně tak se úspěch s léčbou dostaví v pozdějším věku, jelikož to akné zkrátka automaticky z našeho života téměř vymizí.

Světová populace stále roste – zajímají nás klady, ale i problémy

Světová populace stále roste – zajímají nás klady, ale i problémy

To, co jste se učili na základní škole, a mělo souvislost s množstvím lidí na naší planetě, raději ihned zapomeňte. A to proto, že aktuální zprávy jasně uvádějí, že počet lidí na naší planetě přesáhl onu magickou hranici sedmi miliard. Pokud zapátráme ve statistikách, potom je jasné, že největší podíl na to má Čína, ve které aktuálně žije více než 1,3 miliardy obyvatel. Asie, kde se tato země nachází, se poté logicky pyšní tím, že zde počet obyvatel stoupá nejrychleji. My však tuto informaci pomalu ale jistě vypouštíme z hlavy, jelikož za pár let by dle průzkumů měla být na prvním místě Indie.

Jaké jsou problémy?

Ten hlavní určitě nikomu nemusíme nijak připomínat, a shodli jsme se na něm jak všichni z redakce našeho blogu, tak se na něm shodují i experti. Tím největším problémem současné doby je totiž zcela určitě chudoba. Je stále řada lidí, kteří si musí denně vystačit s částkou okolo 50 korun českých. S chudobou také souvisí nedostatek jídla a samozřejmě i pitné vody. Největší problémy jsou hlavně v oblastech, jako je Afrika, nebo jižní Asie. Právě zde žije obrovské procento lidí, kteří trpí podvýživou.

Problémem číslo dvě je poté vzdělání. I zde si můžeme dát za příklad zmíněné země, jelikož poslední čísla ukazují, že je to zhruba 1 000 000 lidí, kteří jsou zcela negramotní. Problémem je nejenom přístup ke vzdělání, ale také vliv rodičů a oblastí, kde se zkrátka razí názor, že vzdělání není potřeba a mnohem lepší je práce. A když si představíme, že třeba somálská rodina má 10 – 15 členů, je jasné, že odtrhnout se a jít svou cestou je téměř nemožné.

Jaká jsou pozitiva?

Může se zdát, že daná situace rozhodně nemá žádná pozitiva, ale opak je pravdou. I přes výše popsané roste z obecného hlediska životní úroveň obyvatel po celém světě. Ačkoliv i my se tomu podivujeme, dáváme za pravdu, že jsme za posledních 20 let nijak výrazně nestrádali a nepociťujeme to, že by se snad situace u nás nějak měnila. Důvod, proč životní úroveň roste, je samozřejmě prostý, Čím je více lidí, tím více spotřebovávají. A dané produkty logicky musí někdo vyrobit, čímž vzniká více pracovních míst a tedy více těch, kteří mají mzdu. Koloběh, který v ekonomickém světě zkrátka funguje bezvadně.

Druhým pozitivem, ačkoliv ho někteří mí kolegové nevidí ve stejném světle, je určitě to, že se stále více vědců zabývá alternativními zdroji potravin, ale i energií. A to hlavně proto, aby nás země skutečně zvládla za pár desítek nebo stovek let opravdu uživit. V tomto směru musím dát ale lehce za pravdu ostatním, jelikož geneticky upravené potraviny nejsou to, co bych chtěl jíst. Na druhou stranu, pokud pomohou zachránit životy, proč ne… Důležité je pouze umět si stanovit jasné hranice a také důkladně kontrolovat to, jaké látky se povolují a jaké ne.

Nejzajímavější navigační a orientační body ve světě

Nejzajímavější navigační a orientační body ve světě

V souvislosti s tvorbou map, ale i orientací v různých koutech naší země souvisí hlavně navigační a orientační body. Především to jsou ty, které jsou spojeny s místy, které patří mezi nejjižnější, nejsevernější, nejzápadnější či nejvýchodnější. Podle těchto bodů se následně orientují nejenom námořní lodě či mořeplavci, ale i další cestovatelé, kteří navštěvují oblasti, kde mapové pokrytí nemusí být zrovna ideální. Náš tým pracující na tomto blogu ty nejzajímavější orientační a navigační body zmapoval. Pojďme se tedy na ně podívat alespoň touto zprostředkovanou formou, jelikož navštívit většinu z nich je reálně nemožné, zvláště s ohledem na nezbytné finanční prostředky.

Cape Horn

Tento mys je pravděpodobně tím nejznámějším, jaký na světě vůbec najdeme. A to hlavně proto, že je nejjižnější částí celé Jižní Ameriky. V minulosti byl hlavně pro mořeplavce velmi nebezpečným místem. Dnes je však zprovozněn Panamský průplav, kudy lodě plují mnohem častěji a tak dané místo zase až tak komplikované není. Přesto je ale významným bodem na světových mapách.

Cabo Branco a Cape Canaveral

První jmenovaný mys je známý hlavně tím, že je nejvýchodnějším místem Jižní Ameriky a tak je poslední spojnicí tohoto kontinentu právě s Atlantským oceánem. Naproti tomu druhý jmenovaný mys je místem známým hlavně pro kosmický program, jelikož právě zde se nachází významná raketová základna. Dnes je zde velmi vyhledávané turistické centrum.

Děžňovův mys

Z Ameriky se však můžeme podívat i do dalších oblastí naší zemně, konkrétně potom do Asie, konkrétněji do Ruska. Zde je nejvýznamnějším orientačním bodem Děžňovův mys, který leží na Čukotském poloostrově. Dnes je nejvýchodnější bod nejenom Ruska, ale samozřejmě i celé Asie.

Mys Dobré naděje

Přesunout se ale můžeme třeba také do Afriky, kde se setkáme s dalším velmi známým místem, kterým je Cape of Goof Hope. Ten označuje to nejjižnější místo celého tohoto kontinentu. Jedná se o poměrně výrazně vyčnívající skalní výběžek, který byl poprvé objeven, tedy lépe řečeno obeplut již v roce 1488.

Zůstaneme-li ale u jižních výběžků na našem světě i nadále, nesmíme zapomenout ani na Jihovýchodní mys a Jižní Mys. Oba dva jsou spjaty především s Austrálií. První jmenovaný je nejjižnější výběžek Tasmánie a tedy celé Austrálie jako takové. Naopak druhé jmenované místo je nejjižnějším výběžkem pouze Australské pevniny.

Nordkapp

To nejzajímavější a pro nás nejlákavější jsme si samozřejmě nechali na konec. Lokalitou je Evropa a mys nezývaný jako Nordkapp. Už podle názvu poznáme, že se jedná o výběžek na severu, konkrétně v Norsku. Jedná se tak o nejsevernější bod Evropské pevniny. A jelikož jsme na začátku zmínili možnosti cestování, tento je určitě tím nejdostupnějším, kam se není problém vyrazit podívat.

Podobně na tom jsou i Azorské ostrovy. Ty sice z hlediska navigace nejsou zase až tak ničím výjimečným, ale jsou významným tranzitním městem a spojnicí mezi Evropou a Amerikou. Přes toto místo tak vede řada koridorů letecké či námořní dopravy, ale také různých podvodních kabelů a dalších spojů.