Světová populace stále roste – zajímají nás klady, ale i problémy

Světová populace stále roste – zajímají nás klady, ale i problémy

To, co jste se učili na základní škole, a mělo souvislost s množstvím lidí na naší planetě, raději ihned zapomeňte. A to proto, že aktuální zprávy jasně uvádějí, že počet lidí na naší planetě přesáhl onu magickou hranici sedmi miliard. Pokud zapátráme ve statistikách, potom je jasné, že největší podíl na to má Čína, ve které aktuálně žije více než 1,3 miliardy obyvatel. Asie, kde se tato země nachází, se poté logicky pyšní tím, že zde počet obyvatel stoupá nejrychleji. My však tuto informaci pomalu ale jistě vypouštíme z hlavy, jelikož za pár let by dle průzkumů měla být na prvním místě Indie.

Jaké jsou problémy?

Ten hlavní určitě nikomu nemusíme nijak připomínat, a shodli jsme se na něm jak všichni z redakce našeho blogu, tak se na něm shodují i experti. Tím největším problémem současné doby je totiž zcela určitě chudoba. Je stále řada lidí, kteří si musí denně vystačit s částkou okolo 50 korun českých. S chudobou také souvisí nedostatek jídla a samozřejmě i pitné vody. Největší problémy jsou hlavně v oblastech, jako je Afrika, nebo jižní Asie. Právě zde žije obrovské procento lidí, kteří trpí podvýživou.

Problémem číslo dvě je poté vzdělání. I zde si můžeme dát za příklad zmíněné země, jelikož poslední čísla ukazují, že je to zhruba 1 000 000 lidí, kteří jsou zcela negramotní. Problémem je nejenom přístup ke vzdělání, ale také vliv rodičů a oblastí, kde se zkrátka razí názor, že vzdělání není potřeba a mnohem lepší je práce. A když si představíme, že třeba somálská rodina má 10 – 15 členů, je jasné, že odtrhnout se a jít svou cestou je téměř nemožné.

Jaká jsou pozitiva?

Může se zdát, že daná situace rozhodně nemá žádná pozitiva, ale opak je pravdou. I přes výše popsané roste z obecného hlediska životní úroveň obyvatel po celém světě. Ačkoliv i my se tomu podivujeme, dáváme za pravdu, že jsme za posledních 20 let nijak výrazně nestrádali a nepociťujeme to, že by se snad situace u nás nějak měnila. Důvod, proč životní úroveň roste, je samozřejmě prostý, Čím je více lidí, tím více spotřebovávají. A dané produkty logicky musí někdo vyrobit, čímž vzniká více pracovních míst a tedy více těch, kteří mají mzdu. Koloběh, který v ekonomickém světě zkrátka funguje bezvadně.

Druhým pozitivem, ačkoliv ho někteří mí kolegové nevidí ve stejném světle, je určitě to, že se stále více vědců zabývá alternativními zdroji potravin, ale i energií. A to hlavně proto, aby nás země skutečně zvládla za pár desítek nebo stovek let opravdu uživit. V tomto směru musím dát ale lehce za pravdu ostatním, jelikož geneticky upravené potraviny nejsou to, co bych chtěl jíst. Na druhou stranu, pokud pomohou zachránit životy, proč ne… Důležité je pouze umět si stanovit jasné hranice a také důkladně kontrolovat to, jaké látky se povolují a jaké ne.