Rozhodujete se o rekonstrukci nemovistosti?

Pokud máte nemovitost ve špatném technickém stavu, anebo vám přestane vyhovovat dispozice vašeho bytu či rodinného domu, pravděpodobně se rozhodnete pro rekonstrukci.

Co to vlastně taková rekonstrukce je?

Slovo rekonstrukce znamená znovu postavení neboli přestavbu. Výraz se používá převážně ve stavebnictví a architektuře, ale také i v jiných oborech. Každopádně jde o významnější změnu současného stavu.

Při rekonstrukci rodinného domu nebo bytu – ať už chcete zlepšit stav, anebo chcete domácnost jinak dispozičně řešenou – máte více možností:

Máte-li dostatek znalostí a zkušeností, anebo jste-li řemeslník v některém stavebním oboru nebo rovnou stavař, můžete se pustit do rekonstrukce svépomocí.
V počáteční fázi to bude chtít vytvořit přesný harmonogram celého postupu, neboť rekonstrukce nejsou jen stavební úpravy, ale souvisí s ní mnoho dalších úkonů. Je potřeba vypracovat, anebo si nechat zpracovat projektovou dokumentaci požádat stavební úřad o stavební povolení, anebo – pokud nepůjde o zásah do nosných konstrukcí nemovitosti, anebo o státem chráněnou památku – ohlásit stavební úpravy v případě, že by šlo i o změnu odpadového systému, například místo jímky byste chtěli domácí čističku odpadních vod, případně byste chtěli vrtat nebo kopat studnu, musíte se obrátit také na hydrogeology a vodohospodáře; při vrtání studny do větší hloubky než 30 metrů, musíte požádat o svolení příslušný báňský úřad zajistit si financování přestavby sehnat odborníka, který bude zajišťovat stavební dozor a povede stavební deník; stavebník svépomocí – jestliže sám nesplňuje podmínky kvalifikace pro tuto činnost dle stavebního zákona – musí zajistit odborný stavební dozor, který provádí kontrolu stavebních prací po technické stránce, dohlíží, zda se postupuje podle projektové dokumentace a zda jsou dodržovány dané předpisy a normy; provádí poradenskou činnost; stavební dozor může provádět osoba, která k této činnosti získala oprávnění podle:

cituji:

„zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;“

seznam těchto osob najdete na internetu;

někdo také musí dohlížet na dodržování bezpečnostních předpisů při práci, aby nebylo ohroženo zdraví přítomných osob

samotná realizace; i když půjde o svépomoc, je nutné zajistit si spolupráci odborných firem nebo řemeslníků v oboru elektroinstalace, vodoinstalace, topenářských prací, apod. (pokud se bude rekonstrukce týkat i těchto systémů a nejste-li sami odborníci v daných oborech) – při těchto činnostech je nutná přítomnost odborníků, kteří následně provedou zkoušky funkčnosti zrekonstruovaných systémů a vystaví doklad o jejich revizi požádat Stavební úřad (případně další dříve oslovené úřady) o kolaudaci a o povolení užívání zrekonstruované stavby odstranění případných kolaudačních nedostatků.

Zde sami vidíte, že to není tak úplně jednoduché. Pokud stavitel svépomocí nemá dostatek finančních prostředků, musí ještě do seznamu povinností přidat vyhledání vhodného bankovního ústavu, který bude ochoten mu poskytnout úvěr nebo hypotéku, anebo získání peněz z nebankovních zdrojů.

Chodí-li stavebník do zaměstnání a stavebním úpravám své nemovitosti se bude věnovat pouze ve svých volných chvílích, může se rekonstrukce protáhnout nejen na několik měsíců, ale i na několik let.

A to by myslím nikdo z vás nechtěl. V tom případě máte další možnost:

  • Oslovit specializovanou stavební firmu. Ta se postará o přípravné činnosti – plánování, pomůže s projektem, zajistí stavební dozor; pak i o samotnou realizaci, anebo případné dodělávky. Do služeb profesionálů, jako je ENDEKA, se vyplatí investovat, ušetří vám to dost času a hodně starostí.