Světová populace stále roste – zajímají nás klady, ale i problémy

Světová populace stále roste – zajímají nás klady, ale i problémy

To, co jste se učili na základní škole, a mělo souvislost s množstvím lidí na naší planetě, raději ihned zapomeňte. A to proto, že aktuální zprávy jasně uvádějí, že počet lidí na naší planetě přesáhl onu magickou hranici sedmi miliard. Pokud zapátráme ve statistikách, potom je jasné, že největší podíl na to má Čína, ve které aktuálně žije více než 1,3 miliardy obyvatel. Asie, kde se tato země nachází, se poté logicky pyšní tím, že zde počet obyvatel stoupá nejrychleji. My však tuto informaci pomalu ale jistě vypouštíme z hlavy, jelikož za pár let by dle průzkumů měla být na prvním místě Indie.

Jaké jsou problémy?

Ten hlavní určitě nikomu nemusíme nijak připomínat, a shodli jsme se na něm jak všichni z redakce našeho blogu, tak se na něm shodují i experti. Tím největším problémem současné doby je totiž zcela určitě chudoba. Je stále řada lidí, kteří si musí denně vystačit s částkou okolo 50 korun českých. S chudobou také souvisí nedostatek jídla a samozřejmě i pitné vody. Největší problémy jsou hlavně v oblastech, jako je Afrika, nebo jižní Asie. Právě zde žije obrovské procento lidí, kteří trpí podvýživou.

Problémem číslo dvě je poté vzdělání. I zde si můžeme dát za příklad zmíněné země, jelikož poslední čísla ukazují, že je to zhruba 1 000 000 lidí, kteří jsou zcela negramotní. Problémem je nejenom přístup ke vzdělání, ale také vliv rodičů a oblastí, kde se zkrátka razí názor, že vzdělání není potřeba a mnohem lepší je práce. A když si představíme, že třeba somálská rodina má 10 – 15 členů, je jasné, že odtrhnout se a jít svou cestou je téměř nemožné.

Jaká jsou pozitiva?

Může se zdát, že daná situace rozhodně nemá žádná pozitiva, ale opak je pravdou. I přes výše popsané roste z obecného hlediska životní úroveň obyvatel po celém světě. Ačkoliv i my se tomu podivujeme, dáváme za pravdu, že jsme za posledních 20 let nijak výrazně nestrádali a nepociťujeme to, že by se snad situace u nás nějak měnila. Důvod, proč životní úroveň roste, je samozřejmě prostý, Čím je více lidí, tím více spotřebovávají. A dané produkty logicky musí někdo vyrobit, čímž vzniká více pracovních míst a tedy více těch, kteří mají mzdu. Koloběh, který v ekonomickém světě zkrátka funguje bezvadně.

Druhým pozitivem, ačkoliv ho někteří mí kolegové nevidí ve stejném světle, je určitě to, že se stále více vědců zabývá alternativními zdroji potravin, ale i energií. A to hlavně proto, aby nás země skutečně zvládla za pár desítek nebo stovek let opravdu uživit. V tomto směru musím dát ale lehce za pravdu ostatním, jelikož geneticky upravené potraviny nejsou to, co bych chtěl jíst. Na druhou stranu, pokud pomohou zachránit životy, proč ne… Důležité je pouze umět si stanovit jasné hranice a také důkladně kontrolovat to, jaké látky se povolují a jaké ne.

Nejzajímavější navigační a orientační body ve světě

Nejzajímavější navigační a orientační body ve světě

V souvislosti s tvorbou map, ale i orientací v různých koutech naší země souvisí hlavně navigační a orientační body. Především to jsou ty, které jsou spojeny s místy, které patří mezi nejjižnější, nejsevernější, nejzápadnější či nejvýchodnější. Podle těchto bodů se následně orientují nejenom námořní lodě či mořeplavci, ale i další cestovatelé, kteří navštěvují oblasti, kde mapové pokrytí nemusí být zrovna ideální. Náš tým pracující na tomto blogu ty nejzajímavější orientační a navigační body zmapoval. Pojďme se tedy na ně podívat alespoň touto zprostředkovanou formou, jelikož navštívit většinu z nich je reálně nemožné, zvláště s ohledem na nezbytné finanční prostředky.

Cape Horn

Tento mys je pravděpodobně tím nejznámějším, jaký na světě vůbec najdeme. A to hlavně proto, že je nejjižnější částí celé Jižní Ameriky. V minulosti byl hlavně pro mořeplavce velmi nebezpečným místem. Dnes je však zprovozněn Panamský průplav, kudy lodě plují mnohem častěji a tak dané místo zase až tak komplikované není. Přesto je ale významným bodem na světových mapách.

Cabo Branco a Cape Canaveral

První jmenovaný mys je známý hlavně tím, že je nejvýchodnějším místem Jižní Ameriky a tak je poslední spojnicí tohoto kontinentu právě s Atlantským oceánem. Naproti tomu druhý jmenovaný mys je místem známým hlavně pro kosmický program, jelikož právě zde se nachází významná raketová základna. Dnes je zde velmi vyhledávané turistické centrum.

Děžňovův mys

Z Ameriky se však můžeme podívat i do dalších oblastí naší zemně, konkrétně potom do Asie, konkrétněji do Ruska. Zde je nejvýznamnějším orientačním bodem Děžňovův mys, který leží na Čukotském poloostrově. Dnes je nejvýchodnější bod nejenom Ruska, ale samozřejmě i celé Asie.

Mys Dobré naděje

Přesunout se ale můžeme třeba také do Afriky, kde se setkáme s dalším velmi známým místem, kterým je Cape of Goof Hope. Ten označuje to nejjižnější místo celého tohoto kontinentu. Jedná se o poměrně výrazně vyčnívající skalní výběžek, který byl poprvé objeven, tedy lépe řečeno obeplut již v roce 1488.

Zůstaneme-li ale u jižních výběžků na našem světě i nadále, nesmíme zapomenout ani na Jihovýchodní mys a Jižní Mys. Oba dva jsou spjaty především s Austrálií. První jmenovaný je nejjižnější výběžek Tasmánie a tedy celé Austrálie jako takové. Naopak druhé jmenované místo je nejjižnějším výběžkem pouze Australské pevniny.

Nordkapp

To nejzajímavější a pro nás nejlákavější jsme si samozřejmě nechali na konec. Lokalitou je Evropa a mys nezývaný jako Nordkapp. Už podle názvu poznáme, že se jedná o výběžek na severu, konkrétně v Norsku. Jedná se tak o nejsevernější bod Evropské pevniny. A jelikož jsme na začátku zmínili možnosti cestování, tento je určitě tím nejdostupnějším, kam se není problém vyrazit podívat.

Podobně na tom jsou i Azorské ostrovy. Ty sice z hlediska navigace nejsou zase až tak ničím výjimečným, ale jsou významným tranzitním městem a spojnicí mezi Evropou a Amerikou. Přes toto místo tak vede řada koridorů letecké či námořní dopravy, ale také různých podvodních kabelů a dalších spojů.

Zajímavosti o našem lidském těle

Zajímavosti o našem lidském těle

Většina lidí se nijak výrazně nezajímá o tom, jak jejich tělo funguje. A tak se zaměřují hlavně na klasické dodržování správného životního stylu, sportují a konají další prospěšné aktivity. My v naší redakci jsme však fascinováni i jinými oblastmi našeho života a tak jsme si řekli, že napíšeme článek, který popisuje právě to nejzajímavější, co může být s naším tělem spojeno. Pojďme na to.

Unikátní mozek

Že mozek patří mezi to nejvýznamnější v oblasti našeho těla, to nemusíme popisovat nijak důkladně. Pojďme se ale podívat na něco, co vás ohromí. Mozek totiž stejně jako jiné orgány vyžaduje ke svému fungování energii. A co je nejzajímavější, že ta se rovná podobné, jako spotřebuje běžná desetiwattová žárovka. Je to dáno hlavně tím, že nervové pulzy v rámci mozku putují rychlostí až 270 kilometrů hodině. A ty jdou mimo jiné ruku v ruce také s našimi reakcemi. Přesto to není jediná unikátní rychlost, která se mozku týká. Dodat totiž musíme i to, že informace které se šíří v rámci neuronů mohou dosahovat rychlosti i 430 kilometrů za hodinu. Unikátní.

Co vědce, ale i náš bloggerský tým také stále udivuje, to je ona kapacita mozku, která je tak nevyužitá. Samozřejmě ani my se v tomto nedokážeme oprostit od světa počítačů a tak zmíníme, že mozková kapacita je zhruba 1 000 GB. To znamená 1 TB. Ačkoliv mnozí mají v PC takto velký disk, uvědomme si, jak velké množství textových souborů by v něm muselo být. Obecně totiž platí, že jedna mozková buňka pojme všechny informace z kompletní encyklopedie.

Naše svalstvo

Pryč ale od mozku, protože jsou i zajímavější části našeho těla. Je to naše svalstvo. Pokud je to něčím unikátní, tak hlavně tím, kolik svalů používáme. A jelikož se na mě právě zamračil můj kolega, zjistil jsem si, že k tomu použil 43 mimických svalů – přitom na úsměv je jich třeba jenom 17. Z toho plyne, že usmívat se je mnohem jednodušší. Pokud se ale zaměříme na sílu našich svalů, zapomeňte na své bicepsy nebo tricepsy, jelikož tím nejsilnějším svalem v těle je naše jazyk. S ním souvisí i to, že ho také nejčastěji namáháme a procvičujeme, jelikož není chvíle, kdy by v našich ústech nebyl nějakým způsobem použitý.

Jak je to s našimi chlupy, fousy a vlasy?

Zajímá-li vás třeba to, jak dlouhé byste měli fousy, pokud byste se celý život neholili, můžeme vám to sdělit. Vědci totiž přišli na to, že je to až 9 metrů. S vousy, ale i vlasy na naší hlavě může souviset to, že každý z nich udrží dokonce i hmotnost 0,1 kilogramu. Vzhledem k jejich počtu tedy můžeme udržet i extrémně těžká břemena. A to i přesto, že velké množství vlasů každý den ztrácíme. A to nejenom při česání, ale i při běžném denním režimu. Množství se pohybuje na hodnotě 50 – 100 vlasů denně. A co je nejzajímavější, a z čehož máme jako mužský redaktorský tým radost, to je fakt, že mužské vlasy jsou z hlediska průměru dvojnásobné, než ty ženské.

Mapa jako školní atlas? Proč ne!

Mapa jako školní atlas? Proč ne!

Tištěnou mapu měl v posledních letech ve své ruce jenom málokdo. A to hlavně proto, že aktuálně využíváme mapy hlavně ve svých počítačích a noteboocích, ale také v mobilních telefonech a tabletech. V rámci toho samozřejmě máme k dispozici i aplikace, které mohou být provázány jak s verzemi od giganta kterým je Google, tak samozřejmě také s verzí od tuzemského poskytovatele map, za kterým stojí Seznam. A právě v tomto směru vám přinášíme jednu poměrně velkou zajímavost, která s mapovými podklady souvisí.

Vybírejte z různých vrstev

Dnes už není nic výjimečného, že nám online mapy umožní jednoduchým způsobem volit jednotlivé vrstvy daného podkladu. Máme tak na výběr jak klasiku, tak můžeme zkoumat mapu ve formě satelitních snímků, ale stejně tak v rámci fotek z letadla. Tím ale vše nekončí, jelikož kromě historických mapových podkladů můžeme volit ten, který je spjatý se zeměpisem – i proto je daná mapa označovaná jako zeměpisná.

Pokud o zeměpisu mluvíme, každý na hodiny ve škole vzpomíná jinak. Někdo s láskou, jiný s odporem. Věc se však má tak, že kromě vyhledávání konkrétních měst byly hodiny zaměřeny také na vyhledávání zajímavých lokalit, které jsou spjaty se současností, nebo historií. A přesně takové mapové podklady můžete dnes využívat. Samozřejmě online, s možností toho, jednoduše se o daném místě dozvědět více.

Ideální pro plánování výletů!

Možná si říkáte, k čemu je to dobré, jelikož k samotné orientaci v neznámé lokalitě to nepřidá. My jsme však nad účelem využití netápali ani minutu. Jakožto vášniví cestovatelé daný mapový podklad samozřejmě vítáme, jelikož nejenom nám umožní poznat zajímavá místa naší země. A to je to nejlepší ve chvíli, kdy plánujeme výlet nejenom v rámci našeho redaktorského týmu, ale třeba i ten soukromý, v rámci naší rodiny.

Méně znamená více

Pokud nás na daném podkladu něco skutečně překvapilo, tak rozhodně to, že není přeplácaný. Čekali jsme sice při prvním otevření desítky ikonek v každém městě. Opak byl ale pravdou. Vezměme si třeba známá města jako Hradec Králové – 2 místa, Brno – 6 míst, České Budějovice – 4 místa, nebo Karlovy Vary – 1 místo. Ačkoliv to řadě lidem připadá málo, my to vítáme. Proč? Jelikož mapa stále zůstává mapou a nikoliv nepřehledným shlukem informací, ve kterých se dříve nebo později ztratíme. Navíc máme jistotu, že poznáme to, co je skutečně TOP!

Co lze v daných podkladech nalézt?

Samozřejmě i my jsme mapové podklady začínali zkoumat konkrétně a detailně, abychom věděli, co přesně bylo jejich cílem. Najdeme zde nejenom rozhledny, hrady, zámky, vodní plochy, mosty nebo sportoviště, ale i přírodu nebo technické stavby. A proč taková škála? Jelikož každá takto zanesená oblast si drží své NEJ – je největší, nejmenší, nejstarší, nejdelší, nejkratší, nejvyšší či nejnavštěvovanější. A to je dobrý důvod, proč jsme se po stopách daných míst vydali, a to za jedním jediným účelem. Přinést vám soupis dalších článků, ve kterých vám už můžeme ukázat řadu konkrétních lokací, které jsme na mapě objevili.