Nejzajímavější navigační a orientační body ve světě

Nejzajímavější navigační a orientační body ve světě

V souvislosti s tvorbou map, ale i orientací v různých koutech naší země souvisí hlavně navigační a orientační body. Především to jsou ty, které jsou spojeny s místy, které patří mezi nejjižnější, nejsevernější, nejzápadnější či nejvýchodnější. Podle těchto bodů se následně orientují nejenom námořní lodě či mořeplavci, ale i další cestovatelé, kteří navštěvují oblasti, kde mapové pokrytí nemusí být zrovna ideální. Náš tým pracující na tomto blogu ty nejzajímavější orientační a navigační body zmapoval. Pojďme se tedy na ně podívat alespoň touto zprostředkovanou formou, jelikož navštívit většinu z nich je reálně nemožné, zvláště s ohledem na nezbytné finanční prostředky.

Cape Horn

Tento mys je pravděpodobně tím nejznámějším, jaký na světě vůbec najdeme. A to hlavně proto, že je nejjižnější částí celé Jižní Ameriky. V minulosti byl hlavně pro mořeplavce velmi nebezpečným místem. Dnes je však zprovozněn Panamský průplav, kudy lodě plují mnohem častěji a tak dané místo zase až tak komplikované není. Přesto je ale významným bodem na světových mapách.

Cabo Branco a Cape Canaveral

První jmenovaný mys je známý hlavně tím, že je nejvýchodnějším místem Jižní Ameriky a tak je poslední spojnicí tohoto kontinentu právě s Atlantským oceánem. Naproti tomu druhý jmenovaný mys je místem známým hlavně pro kosmický program, jelikož právě zde se nachází významná raketová základna. Dnes je zde velmi vyhledávané turistické centrum.

Děžňovův mys

Z Ameriky se však můžeme podívat i do dalších oblastí naší zemně, konkrétně potom do Asie, konkrétněji do Ruska. Zde je nejvýznamnějším orientačním bodem Děžňovův mys, který leží na Čukotském poloostrově. Dnes je nejvýchodnější bod nejenom Ruska, ale samozřejmě i celé Asie.

Mys Dobré naděje

Přesunout se ale můžeme třeba také do Afriky, kde se setkáme s dalším velmi známým místem, kterým je Cape of Goof Hope. Ten označuje to nejjižnější místo celého tohoto kontinentu. Jedná se o poměrně výrazně vyčnívající skalní výběžek, který byl poprvé objeven, tedy lépe řečeno obeplut již v roce 1488.

Zůstaneme-li ale u jižních výběžků na našem světě i nadále, nesmíme zapomenout ani na Jihovýchodní mys a Jižní Mys. Oba dva jsou spjaty především s Austrálií. První jmenovaný je nejjižnější výběžek Tasmánie a tedy celé Austrálie jako takové. Naopak druhé jmenované místo je nejjižnějším výběžkem pouze Australské pevniny.

Nordkapp

To nejzajímavější a pro nás nejlákavější jsme si samozřejmě nechali na konec. Lokalitou je Evropa a mys nezývaný jako Nordkapp. Už podle názvu poznáme, že se jedná o výběžek na severu, konkrétně v Norsku. Jedná se tak o nejsevernější bod Evropské pevniny. A jelikož jsme na začátku zmínili možnosti cestování, tento je určitě tím nejdostupnějším, kam se není problém vyrazit podívat.

Podobně na tom jsou i Azorské ostrovy. Ty sice z hlediska navigace nejsou zase až tak ničím výjimečným, ale jsou významným tranzitním městem a spojnicí mezi Evropou a Amerikou. Přes toto místo tak vede řada koridorů letecké či námořní dopravy, ale také různých podvodních kabelů a dalších spojů.