Neinvazivní prenatální test a jeho výhody

Neinvazivní prenatální test a jeho výhody

Jste těhotná nebo se na nové mateřství připravujete? Určitě jste slyšely o nejrůznějších prenatálních testech, které jsou nabízeny budoucím maminkám ze všech stran. Slyšely jste ale o neinvazivní metodě? V dnešní době jsou lékaři schopni zjistit téměř vše, ale teprve v roce 2012 přišla na trh novinka, která začala být těhotným ženám nabízena. Do této doby se o neinvazivních testech téměř nemluvilo. A o co se vlastně jedná?

V České republice rapidně roste průměrný věk rodiček a těhotných žen. A samozřejmě s tímto trendem se zvyšuje i riziko chromozomálních vad plodu, nejčastěji se jedná o Downův syndrom. Většina žen prochází neinvazivním screeningem, ale ten nemá stoprocentní spolehlivost. Jsou ale i jiné možnosti?

Ano jsou. Jsou to právě nejrůznější neinvazivní testy, které může žena podstoupit a to nejčastěji ve 12. týdnu těhotenství.

Proč je neinvazivní prenatální test bezpečnější než invazivní výkon?

V případě, že se maminka rozhodne podstoupit neinvazivní prenatální test v těhotenství nemusí mít vůbec žádný strach, jedná se pouze o odběr krve. Z tohoto odběru jsou v laboratoři schopni odhalit Downův syndrom a další nejběžnější chromozomální vady plodu, jako například Edwardsů a Pataův syndrom.

Při těchto testech se ze vzorku krve těhotné ženy izoluje volná mimobuněčná DNA jejich plodu. Test se provádí nejčastěji v 10. týdnu těhotenství. Nahradí tento test klasickou invazivní metodu? Na tuto otázku není úplně jednoznačná odpověď. Prenatální testy se doporučují ženám, u kterých je riziko postižení plodu.

Jedná se například o špatné výsledky z běžně prováděného screeningu (kombinovaný test, triple test, integrovaný test). Tyto testy se také provádí z krve matky. Dalším důvodem může být nevyhovující nález při běžném ultrazvukovém vyšetření nebo špatná rodinná anamnéza. Lékaři je často doporučují i matkám v pokročilejším věku.

Neinvazivní prenatální test byl vyvinut jako bezpečná alternativa oproti amniocentéze a jiným invazivním výkonům. Testy prováděné z krve matky vyšetří pouze ty nejčastější typy chromozomálních, zatímco invazivní výkon umožní vyloučit všechny typy chromozomálních vad. Dalo by se říci, že neinvazivní prenatální test je takovým předskokanem. Pokud je vše v pořádku a hodnoty tak, jak by měly být, není potřeba nic řešit. Bohužel existuje sice malá, ale přece jen pravděpodobnost, že plod bude i tak postižen. Za předpokladu, že test ukáže nežádoucí výsledek, je stejně nutné provést invazivní výkon a potvrdit postižení plodu.

V České republice je v současné době nabízeno pět těchto testů. Jediný prenatální test, který se provádí v Evropě je Prenatal Safe, který je prováděn v 10. týdnu těhotenství. Výsledky jsou tedy velice rychlé a to od 3-7 pracovních dnů. Z krve lze i v tak brzkém stádiu přesně určit pohlaví dítěte. Dalším testem je Prenascan, ten se běžně provádí ve 13. týdnu těhotenství. Výsledky jsou známy do 14 dnů. Další velice známé testy jsou například MaterniT21. Stejně jako u Prenatalsafe, jsou výsledky do 5 dnů a testuje se již v 10. týdnu a poslední volbou může být Harmony prenatal test.
Je jen na vás, který si vyberete. Co se týče ceny, tak se ve většině případů pohybuje okolo 12,5 tis. Kč.