Kultura ve firmě? Kde existuje a jak by měla vypadat?

Kultura ve firmě? Kde existuje a jak by měla vypadat?

Pokud mluvíme o kultuře, je jasné, že každý z nás si představí kino, divadlo, nebo hudební koncert. Poměrně novým pojmem je ale i takzvaná firemní kultura, která dnes může ovlivňovat i naše pracoviště. Důvodem napsání tohoto článku bylo i to, že v naší redakci žádná daná kultura není – chodíme v čem chceme, pijeme co chceme, pouze musíme dodržovat termíny článků, jejich kvalitu a samozřejmě i další povinnosti spojené se správou blogu. V jiných firmách je to však naopak. Pojďme se podívat, jak a zda to funguje.

Hlavní jsou hodnoty

Pokud je hlavní součást firemní kultury, potom to jsou určitě hodnoty. A právě systémy hodnot jsou základními pilíři každé firemní kultury. Ty se samozřejmě následně dělí na několik podskupin. Jsou hodnoty, které souvisí se zákazníkem, stejně jako hodnoty, které souvisí se mzdou a odměňováním. Jsou ale i takové hodnoty – které mi nectíme, jako je povinný dress code. Tedy nutnost chodit v určitém oblečení, stejně jako jednu z firemních hodnot, kdy šéf musí mít nejlepší auto na parkovišti. S tímto souvisí třeba i to, že toto pravidlo není nikde psáno, ale přece jenom ho každý respektuje. Proč? Jelikož firemní kultura se zavádí do života zaměstnanců postupně, systematicky.

Hlavní roli má samozřejmě manažer či další vedoucí pracovník. Právě ten musí inspirovat, motivovat, ale firemní kulturu i navodit. Cílem je vytvořit tým dobře fungujících lidí, kteří odvádějí dobré výsledky. Na jednu stranu skvělá zpráva, ale pokud bychom takto fungovali my sami, v rámci naší redakce, máme všichni stejné zájmy a všichni píšeme stejné články…

Měřitelné výsledky

S firemní kulturou ale souvisí i to, že výsledky jsou často měřeny. Ani dnes tak nejsou nic neobvyklého akční plány a plnění norem – jenom firma tyto kroky neventiluje veřejně. Správně zažité vzorce chování dle manažerů vedou k dokonalé úspěšnosti. Ačkoliv můžeme mít pochyby, musíme připustit, že je to pravda. Zaměstnanec, který myslí pouze na svou práci se skutečně nenechává rozptylovat ničím jiným a tak je jasné, že odvádí prvotřídní výkon. Otázka ale je, jak dlouho na dané pozici za takových podmínek vydrží. Dříve nebo později začne požadované pokyny bojkotovat, a aniž by se to projevovalo na jeho práci, může být odejit. Proč? Jelikož kazí ostatní vychované členy pracovní skupiny. Na jeho místo tedy nastoupí nový zaměstnanec.

Správná cesta?

Na jednu stranu určitě ano, pokud si chce firma zachovat určitou integritu, mít jednotné vystupování a zároveň vzorce chování, které jsou považovány za správné. Naopak přílišné omezování může vést k revoltě, které se projeví tím, že zaměstnanci začnou pokyny bojkotovat. Výsledný jejich odchod může zapříčinit to, že ztráta firmy spojená s náborem nových lidí může být větší, než pokud by zaměstnanci pracovali po celý rok na 80% a zachovávali si svou individualitu. A to ctíme i my. Platí totiž, že spokojený zaměstnanec = dobrý zaměstnanec. A kdo to řekl? Henry Ford.