Category Archives: Historie

Dějiny lidstva – jakými obdobími procházela naše planeta?

Dějiny lidstva – jakými obdobími procházela naše planeta?

Dnes si historii sice můžeme spojit hlavně s různými památkami, ale ty určitě nejsou tou jedinou možností, jak ji můžeme poznávat. Mnohem zajímavější je totiž historie lidstva, tedy každého z nás. Díky tomu můžeme vytvořit jasné mapy toho, kde jsme žili, proč jsme žili a co nás ovlivňovalo. Pojďme se společně podívat na, jak jsme se jako lidé vyvíjeli a proč vlastně.

Vše začíná v pravěku

Právě do tohoto období je datováno, že člověk vznikl. Právě v tomto období tedy můžeme nalézt počátky lidí, kteří se postupem času vyvíjeli v to, co jsme nyní. Vědci odhadují, že první lidé chodili po naší planetě zhruba 3 miliony let před naším letopočtem.  Samozřejmě dané období se dělí i na několik dob, mezi které spadá doba kamenná, paleolit, mezolit, neolit a eneolit. Samozřejmě během těchto období se současný člověk dokázal vyvíjet tak, že si dokázal vyrábět první nástroje, stejně jako maloval na stěny jeskyní, nebo vyráběl různé šperky a sošky, či třeba dopravní prostředky, jako byly lodě. Samozřejmě vše mělo z počátku velmi amatérskou podobu, která později dostala naprosto špičkový vzhled. Na vše poté navazuje doba bronzová a železná. Jak už napovídá sám název, jednalo se o období, kdy člověk velmi dobře zvládal zpracovávat kovy.

Starověk

Toto období je známé hlavně proto, že už vznikaly první civilizace. Zatímco dříve to byly stále spíše větší či menší kmeny, s nástupem tímto období se začaly objevovat i staroorientální státy, mezi které se dnes řadí Čína, Egypt nebo Indie. Stejně tak se objevovaly i státy antické, jako je současné Řecko, popřípadě také Řím. Charakteristikou většiny států a tohoto období bylo hlavně to, že většina z nich již měla stanovená jak různá pravidla a zákony, tak samozřejmě stále bývala pod nadvládou jednoho konkrétního panovníka. Významné je hlavně to, že z období středověku můžeme snadno zmapovat i v rámci celé řady dochovaných památek, které jsou rozesety po celém světě. A řada z nás, kteří pracujeme na tomto blogu jsme je i viděli na vlastní oči.

Středověk

Jak památky předchozích civilizací, tak samozřejmě i této civilizace již můžeme potkávat doslova na každém kroku. Jsou to hlavně různé hrady a zámky, stejně tak jako katedrály a další stavby církevního charakteru. Řada tradic se navíc často měnila, a to i s příchodem islámu. Dále je třeba říci, že právě středověk, hlavně potom období renesance znamenal i to, že věda zažívala ohromný vzestup, což znamenalo výrazné pokroky v oblasti literatury, filozofie, astronomie, nebo také lékařství. V tomto období se objevily ale civilizace, které obdivujeme stále. Ideálním příkladem jsou Mayové, Aztékové a Inkové.

Novověk

Období spojené hlavně s kolonizací, což znamenalo nejenom objevování nových území, ale samozřejmě i obsazování různých míst, tvorby právě daných kolonií a obsazování států.  Tedy období, které už je nejvíce srovnatelné se současností, ve které žijeme.

Co patří mezi ty nejdůležitější milníky dvacátého století?

Co patří mezi ty nejdůležitější milníky dvacátého století?

Žijeme ve 21. století, což si mnoho z nás připomíná doslova každý den. To je samozřejmě správné, jelikož jenom málokdo by měl být v tomto směru jakkoliv zpátečnický a nejít takzvaně s dobou. Na druhou stranu mnoho lidí zapomíná na svou minulost. A jelikož rádi mapujeme lidské životy a důležité události, rozhodli jsme se upozornit na několik letopočtů, které hrály důležitou roli v našich lidských životech a u mnohých z nás jistě ovlivnili jeho budoucí směr, pohled na svět, ale třeba i pracovní (u některých i politickou) dráhu.

První polovina dvacátého století

Začít samozřejmě musíme pravděpodobně tou nejvýznamnější událostí, jaká se na počátku daného století udála, a tou byla první světová válka, která začala v roce 1914 a končila v roce 1918. Tento akt měl samozřejmě vliv i na rozvoj naší země, jelikož mohl vzniknout samostatný československý stát. Kvíz v naší redakci potvrdil to, že ono datum si všichni pamatujeme. Pro připomenutí však musíme dodat, že to bylo 28. 10. 1918.

Dalšími důležitými roky byl třeba 1935, kdy došlo k tomu, že našeho prezidenta, kterým byl Tomáš Garrigue Masaryk, vystřídal jeho nástupce, a to Edvard Beneš. Už dva roky před tím ale došlo k tomu, že naši zemi postihla výrazná hospodářská krize, která však podobně postihovala i ostatní státy a následně celý svět.

Neméně důležitým rokem, který se týkal našeho obyvatelstva, byl rok 1938, spojený s Mnichovskou dohodou. Ta je stále známá i pod řadou nepříliš lichotivých jmen, a je spojena s tím, že Československu musí přenechat své pohraniční území zahraničním státům. Většina lidí samozřejmě vnímala tuto událost jako velkou nespravedlnost, jelikož jsme jako zástupci Československa nebyli přizváni k jednání.

Dalšími důležitými roky v první polovině dvacátého století byla druhá světová válka v období 1939–1945, se kterou souvisel i protektorát Čechy a Morava, nebo v roce 1942 známý a významný atentát na Heydricha. Události vrcholili přes Květnové povstání českého lidu až k únoru 1948, který znamenal komunistický převrat.

Druhá polovina dvacátého století

Zde je třeba říci, že byla výrazně klidnější, avšak negativa se přece jenom objevovala. Byly to hlavně vykonstruované soudní procesy, práce v uranových dolech nebo likvidace odpůrců režimu. Významným datem v období šedesátých let byl termín 21. srpna 1968, který znamenal vpád vojsk Varšavské smlouvy.

70. a 80. Léta byla poté ve znamení normalizace, přičemž rok 1977 znamenal vznik sdružení Charta 77. Vzniklé prohlášení podepisovali tisíce běžných, ale i významných lidí, ačkoliv tak riskovali nemalé tresty spojené s výpověďmi v práci, nebo vyhoštěním ze země. Vše se pomalu přesouvalo až k nejdůležitější události, čímž byl rok 1989 a to hlavní v moderních dějinách – tedy sametová revoluce. Právě ta vedla k tomu nejdůležitějšímu, a to pádu komunistického režimu. Vše se v Československu událo v rozmezí 17. listopadu a 29. prosince tohoto roku.