Dějiny lidstva – jakými obdobími procházela naše planeta?

Dějiny lidstva – jakými obdobími procházela naše planeta?

Dnes si historii sice můžeme spojit hlavně s různými památkami, ale ty určitě nejsou tou jedinou možností, jak ji můžeme poznávat. Mnohem zajímavější je totiž historie lidstva, tedy každého z nás. Díky tomu můžeme vytvořit jasné mapy toho, kde jsme žili, proč jsme žili a co nás ovlivňovalo. Pojďme se společně podívat na, jak jsme se jako lidé vyvíjeli a proč vlastně.

Vše začíná v pravěku

Právě do tohoto období je datováno, že člověk vznikl. Právě v tomto období tedy můžeme nalézt počátky lidí, kteří se postupem času vyvíjeli v to, co jsme nyní. Vědci odhadují, že první lidé chodili po naší planetě zhruba 3 miliony let před naším letopočtem.  Samozřejmě dané období se dělí i na několik dob, mezi které spadá doba kamenná, paleolit, mezolit, neolit a eneolit. Samozřejmě během těchto období se současný člověk dokázal vyvíjet tak, že si dokázal vyrábět první nástroje, stejně jako maloval na stěny jeskyní, nebo vyráběl různé šperky a sošky, či třeba dopravní prostředky, jako byly lodě. Samozřejmě vše mělo z počátku velmi amatérskou podobu, která později dostala naprosto špičkový vzhled. Na vše poté navazuje doba bronzová a železná. Jak už napovídá sám název, jednalo se o období, kdy člověk velmi dobře zvládal zpracovávat kovy.

Starověk

Toto období je známé hlavně proto, že už vznikaly první civilizace. Zatímco dříve to byly stále spíše větší či menší kmeny, s nástupem tímto období se začaly objevovat i staroorientální státy, mezi které se dnes řadí Čína, Egypt nebo Indie. Stejně tak se objevovaly i státy antické, jako je současné Řecko, popřípadě také Řím. Charakteristikou většiny států a tohoto období bylo hlavně to, že většina z nich již měla stanovená jak různá pravidla a zákony, tak samozřejmě stále bývala pod nadvládou jednoho konkrétního panovníka. Významné je hlavně to, že z období středověku můžeme snadno zmapovat i v rámci celé řady dochovaných památek, které jsou rozesety po celém světě. A řada z nás, kteří pracujeme na tomto blogu jsme je i viděli na vlastní oči.

Středověk

Jak památky předchozích civilizací, tak samozřejmě i této civilizace již můžeme potkávat doslova na každém kroku. Jsou to hlavně různé hrady a zámky, stejně tak jako katedrály a další stavby církevního charakteru. Řada tradic se navíc často měnila, a to i s příchodem islámu. Dále je třeba říci, že právě středověk, hlavně potom období renesance znamenal i to, že věda zažívala ohromný vzestup, což znamenalo výrazné pokroky v oblasti literatury, filozofie, astronomie, nebo také lékařství. V tomto období se objevily ale civilizace, které obdivujeme stále. Ideálním příkladem jsou Mayové, Aztékové a Inkové.

Novověk

Období spojené hlavně s kolonizací, což znamenalo nejenom objevování nových území, ale samozřejmě i obsazování různých míst, tvorby právě daných kolonií a obsazování států.  Tedy období, které už je nejvíce srovnatelné se současností, ve které žijeme.