Co vše spadá pod pojem kultura?

Co vše spadá pod pojem kultura?

Divadlo, kiny, koncert či další umělecké vystoupení. To vše má jedno společné, a to kulturní prožitek. Pokud bychom si měli právě ono slovo definovat, potom je třeba říci, že se jedná o soubor vybraných tvůrčích lidských činností. Do oblasti kultury tak patří literatura, umění, dovadlo, ale v širším významu také náboženství a vzdělávání. Proto o svém kolegovi z redakce, který divadla ani kina nenavštěvuje, nemohu říci, že by se o kulturu nezajímal. Má totiž zájmy jiné, které ale do dané definice také spadají. Navíc právě zájem o kulturu může utvářet jednotlivé vzorce našeho chování, které si v budoucnu osvojujeme. I podle své kultury tedy můžeme poznat vyspělou civilizaci.

Vysoká a nízká kultura

I ono hlavní slovo se samozřejmě dělí na několik významů a samozřejmě i druhů. V tomto směru vznikly dvě hlavní vlny. Tou první je ta hlavní, která má za cíl člověka zušlechtit, má za cíl ho rozvíjet a také mu rozšiřovat obzory. Ideálním příkladem mohou být tištěné publikace jako knihy, noviny, ale také umění. Ruku v ruce s touto variantou jde také vzdělání. Až v období osmnáctého století se objevila ona nižší odnož, která se stala kulturou pro masy. A právě ta přetrvává i nyní. Jejím cílem je hlavně pobavit. V minulosti byla označovaná pojmy jako kultura nízká, lidová, ale také popkultura. Obecně ale nelze říci, zda je některé špatná či dobrá a co je známo, tak obě skupiny představitelů proti sobě bojují. A aby se vám náš tým otevřel, všichni přiznáváme, že spíše směřujeme k druhé, tedy lidovější odnoži.

Jak se stát kulturním člověkem?

Snadno a jednoduše. Skutečně to je tou správnou odpovědí, jelikož kultura je obecně to, s čím se nenarodíme, ale musíme se to naučit. A to třeba i ve chvíli, kdy se chcete stát právoplatným členem společnosti – ať už pocházíte odkudkoliv. Tím si osvojujete hlavně to, co vidíte na jiných. S tím tedy souvisí i to, že jenom málokdo z nás kulturu skutečně vytváří, jelikož většinu věcí a zažitých vzorců chování přebíráme od ostatních. Navíc kulturou se často rozumí anonymní a nastřádané materiály a cesty, a tak má jenom málokdy svůj konkrétní kořen u daného člověka. Pokud se tedy takto chováte, máte určité zájmy, máte přátele se zájmy podobnými a jsou oblasti, které vás zajímají více a některé méně, dá se s jistotou říci, že kulturním člověkem jste.

Jaké jsou současné možnosti?

Dnes však jenom málokdo zná samotný hlavní význam daného slova, jelikož výběr různých aktivit a vzorců chování je značně omezený. Ostatně nástin toho jsme uvedli už na samotném začátku – divadlo, kino, koncert a výstava. Přesto ale nemůžeme tvrdit, že možností není více. Kulturou jsou ale i památky, a tak jako milovníci cestování ctíme i toto. Stejně tak ale najdeme kulturu v náboženství. Sice ne přímo u nás, ale jsou různé kmeny, které mají své rituály. Ty pro nás mohou být nepochopitelné, ale pro ně jsou samozřejmé. Proto na to myslete vždy, když budete chtít udělat co, co vás zajímá a láká – není se za co stydět.