Mají pro české podnikatele význam daňové ráje?

Při vyslovení spojení daňový ráj si patrně každý vybaví tropické klima, nekonečné pláže a nejbohatší podnikatele světa, jejichž společnosti zde mají svá sídla. Myslíte si ale, že mají daňové ráje nějaký význam pro české podnikatele, kteří by sem přesouvali svůj kapitál a těžili z nižších daní? Překvapením je patrně skutečnost, že zájem o daňové ráje mezi českými podnikateli nepřetržitě klesá, což je zaviněno celou řadou příčin!

Definice daňového ráje

Je vůbec možné charakterizovat z ekonomického pohledu nějakým způsobem daňový ráj? Zřejmě nejjednodušší definice praví, že se jedná o stát s nízkým nebo nulovým zdaněním zahraničních společností. Vlády daňových rájů se pokouší získat tímto způsobem do svých zemí nějaký zahraniční kapitál. Naopak mateřské země takto přicházejí daňovými úniky o astronomické částky peněz, u České republiky se odhadují desítky miliard korun. Škody způsobené praním špinavých peněz a krytím trestné činnosti jsou potom nevyčíslitelné.

Historie vzniku daňových rájů

O první vlně rozvoje daňových rájů je možné hovořit již v průběhu 19. století, když se vyspělé státy všemožně snažily o to, aby na jejich území přišly velké společnosti. Tehdy bylo možné hovořit v podstatě o jakýchsi závodech, jejichž cílem bylo vytvořit pro podnikatele co nejvstřícnější obchodní a daňové prostředí. Typický rys daňových rájů, jímž je nízká až nulová daň pro podnikatelské subjekty, se vyskytl až ve Velké Británii. Tímto privilegiem disponovaly takzvané nerezidentní subjekty, jež svoji hlavní činnost vykonávaly hlavně mimo Velkou Británii.

Offshore společnosti

Právě území bývalých britských kolonií je spojeno s největším rozmachem daňových rájů. Tato území se totiž stala ideálním sídlem pro offshore společnosti, jež jsou zakládány na základě zákonů konkrétního státu, aniž by na jeho území provozovaly jakékoli podnikatelské aktivity.

Daňové ráje a fyzické i právnické osoby

Kdo může využívat výhod, jež skýtají daňové ráje? Může se jednat o fyzické i právnické osoby. Fyzická osoba se primárně snaží získat daňové rezidenství na území daňového ráje místo rezidenství v zemi, kde jí daně nevyhovují. Jako nejjednodušší způsob pro změnu rezidenství je uváděn daňový exil, jímž se rozumí přestěhování fyzické osoby. K proslaveným destinacím patří Monako, Švýcarsko nebo Bahamy. U právnických osob se obecně hovoří o třech typech možností využití daňových rájů, když se sem řadí transfer zisku prostřednictvím zvětšení nebo zmenšení nákladů a obratu, využití dohod v daňové oblasti a využití jiných společností ke snížení základu daně, anonymním převodům či k praní špinavých peněz, a to ve spojitosti s nezákonnou činností. Prvotním cílem všech aktivit je snížení daňového základu, jímž je zisk. Toho se dosahuje mimo jiné prostřednictvím převodních cen.

Odliv českých společností z Holandska a Seychel

V současné době se udává, že sídlo v některém daňovém ráji má nejméně společností za posledních pět let. Roku 2017 došlo kupříkladu k dalšímu značnému odlivu firem z daňových rájů hlavně kvůli společnostem, které přesunuly sídlo své matky z Holandska. Stejný trend je možné sledovat i při odchodu podnikatelů ze Seychel.

Důvody poklesu obliby daňových rájů

Kde je možné hledat hlavní příčiny tohoto poklesu zájmu? Především jde o stoupající mezinárodní tlak na to, aby byli odkrýváni opravdoví vlastníci společností, což souvisí se snahou odkrývat finanční podvody. V České republice k odhalování finančních podvodů významným způsobem přispělo zavedení kontrolního hlášení DPH. Není samozřejmě možné tvrdit, že je daňovým rájům touto činností odzvoněno, již kvůli potenciálnímu snižování kriminality však má bezpochyby význam se touto problematikou zabývat. Chcete i přesto založit společnost v daňovém ráji, využijte služeby některého daňového poradce specializující se na mezinárodní daňové plánování.

Rozhodujete se o rekonstrukci nemovistosti?

Pokud máte nemovitost ve špatném technickém stavu, anebo vám přestane vyhovovat dispozice vašeho bytu či rodinného domu, pravděpodobně se rozhodnete pro rekonstrukci.

Co to vlastně taková rekonstrukce je?

Slovo rekonstrukce znamená znovu postavení neboli přestavbu. Výraz se používá převážně ve stavebnictví a architektuře, ale také i v jiných oborech. Každopádně jde o významnější změnu současného stavu.

Při rekonstrukci rodinného domu nebo bytu – ať už chcete zlepšit stav, anebo chcete domácnost jinak dispozičně řešenou – máte více možností:

Máte-li dostatek znalostí a zkušeností, anebo jste-li řemeslník v některém stavebním oboru nebo rovnou stavař, můžete se pustit do rekonstrukce svépomocí.
V počáteční fázi to bude chtít vytvořit přesný harmonogram celého postupu, neboť rekonstrukce nejsou jen stavební úpravy, ale souvisí s ní mnoho dalších úkonů. Je potřeba vypracovat, anebo si nechat zpracovat projektovou dokumentaci požádat stavební úřad o stavební povolení, anebo – pokud nepůjde o zásah do nosných konstrukcí nemovitosti, anebo o státem chráněnou památku – ohlásit stavební úpravy v případě, že by šlo i o změnu odpadového systému, například místo jímky byste chtěli domácí čističku odpadních vod, případně byste chtěli vrtat nebo kopat studnu, musíte se obrátit také na hydrogeology a vodohospodáře; při vrtání studny do větší hloubky než 30 metrů, musíte požádat o svolení příslušný báňský úřad zajistit si financování přestavby sehnat odborníka, který bude zajišťovat stavební dozor a povede stavební deník; stavebník svépomocí – jestliže sám nesplňuje podmínky kvalifikace pro tuto činnost dle stavebního zákona – musí zajistit odborný stavební dozor, který provádí kontrolu stavebních prací po technické stránce, dohlíží, zda se postupuje podle projektové dokumentace a zda jsou dodržovány dané předpisy a normy; provádí poradenskou činnost; stavební dozor může provádět osoba, která k této činnosti získala oprávnění podle:

cituji:

„zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;“

seznam těchto osob najdete na internetu;

někdo také musí dohlížet na dodržování bezpečnostních předpisů při práci, aby nebylo ohroženo zdraví přítomných osob

samotná realizace; i když půjde o svépomoc, je nutné zajistit si spolupráci odborných firem nebo řemeslníků v oboru elektroinstalace, vodoinstalace, topenářských prací, apod. (pokud se bude rekonstrukce týkat i těchto systémů a nejste-li sami odborníci v daných oborech) – při těchto činnostech je nutná přítomnost odborníků, kteří následně provedou zkoušky funkčnosti zrekonstruovaných systémů a vystaví doklad o jejich revizi požádat Stavební úřad (případně další dříve oslovené úřady) o kolaudaci a o povolení užívání zrekonstruované stavby odstranění případných kolaudačních nedostatků.

Zde sami vidíte, že to není tak úplně jednoduché. Pokud stavitel svépomocí nemá dostatek finančních prostředků, musí ještě do seznamu povinností přidat vyhledání vhodného bankovního ústavu, který bude ochoten mu poskytnout úvěr nebo hypotéku, anebo získání peněz z nebankovních zdrojů.

Chodí-li stavebník do zaměstnání a stavebním úpravám své nemovitosti se bude věnovat pouze ve svých volných chvílích, může se rekonstrukce protáhnout nejen na několik měsíců, ale i na několik let.

A to by myslím nikdo z vás nechtěl. V tom případě máte další možnost:

  • Oslovit specializovanou stavební firmu. Ta se postará o přípravné činnosti – plánování, pomůže s projektem, zajistí stavební dozor; pak i o samotnou realizaci, anebo případné dodělávky. Do služeb profesionálů, jako je ENDEKA, se vyplatí investovat, ušetří vám to dost času a hodně starostí.
Online marketing a jeho současné trendy

Online marketing a jeho současné trendy

Stejně tak, jako v módě přichází každý rok na trh nové trendy, tak i v online marketingu. Není se vůbec čemu divit. Toto odvětví neustále stoupá a firmy mu tak v online marketingu vidí potenciál. Zatímco před deseti lety byl v České republice tento obor v plenkách, dnes najdete několik set agentur tímto oborem se zabývajících. Jedná se o nejrůznější reklamní agentury, marketingová či grafická studia. Každý nabízí to stejné, ale jen málo kdo z nich to doopravdy umí a naplní vámi požadované cíle. Proto je nutné se zaměřit na výběr vhodného studia. Pokud je cena vaše jediné rozhodovací kritérium, určitě to v tomto oboru není dobré. Online marketing stojí peníze a peníze pak vydělává. Nemusíte se bát, že když vložíte do online marketingu 50 tis. Kč, už nikdy se vám tyto peníze nevrátí, je to přesně naopak.

Co rozhodně ovládá v současné době náš život jsou sociální sítě, při kterých je potřeba na online marketing myslet. Už naprosto odzvonila doba přeplácaných webových stánek, na kterých najdete milion blikajících, do očí bijících a naprosto nevkusných banerů, které lákají zákazníka ke koupi nějakého nesmyslného produktu. Dnešní doba nabízí neomezené množství sofistikovanějších online nástrojů, které nenásilnou formou přivedou zákazníka na váš web a prodají mu požadovaný produkt.

Trendy pro tento rok

Vrátila bych se zpět k trendům pro rok 2016. Na řadu přichází věc, kterou všichni moc dobře známe a často využíváme. Jsou to emotikony. Ty jsou využívány nejčastěji v soukromých konverzacích mezi dvěma lidmi, ale s nástupem sociálních médii se vše mění. V tomto roce budou na vzestupu a nesetkáte se s nimi jen v komentářích vašich kamarádů na Facebooku, ale i v komentářích nadnárodních organizací a firem. Není v tom nic infantilního nebo zvláštního. Naopak je dokázáno, že příspěvek s emotikonou upoutá pozornost o 25% větší, než bez něj. Jelikož za každé zobrazení reklamy platíte nehorázné peníze, tak se to celkem hodí.

Firmy by se měly také připravit na to, že se budou muset začít přizpůsobovat ve strategii lidem, ne naopak. Do popředí jsou profese, jako: Bloger, Youtuber a jim podobní. Firmy tak budou muset začít reagovat na potřeby těchto lidí. Rozroste se tak jejich spolupráce. Bohužel jdeme do doby, kdy youtuber bude slavnější než herec nebo zpěvák a firmy se tomu musí přizpůsobit, v těchto lidech je obrovský potenciál.

Určitě jste již zaznamenali, že spousta celebrit dělá tzv. živé přenosy. Tento trend byl odstartován v roce 2015 a ihned se stal virálním. Za chvíli dospějeme k tomu, že uvidíme i přímý přenos ze záchodu, ale to snad ještě nějaký čas potrvá. Firmy se tak tak naučily psát blogy a dělat ebooky a je zde zase něco nového. Pokud se firma bude chtít udržet na špici, bude se muset smířit s tím, že video obsah vládne světem. Živé video má totiž neuvěřitelnou sílu propojit vás s diváky na mnohem intimnější bázi. Bohužel, toto nedokáže ani sebelépe napsaný blogový článek. Co prostě frčí? Je to jednoznačně video. Pokud se vám podaří nahrát dostatečně virální video, ve kterém bude logo vaší firmy, máte částečně vyhráno. Takové video se pak šíří jako “smrad” a díky oblibě se dostane miliony shlédnutí.

Neinvazivní prenatální test a jeho výhody

Neinvazivní prenatální test a jeho výhody

Jste těhotná nebo se na nové mateřství připravujete? Určitě jste slyšely o nejrůznějších prenatálních testech, které jsou nabízeny budoucím maminkám ze všech stran. Slyšely jste ale o neinvazivní metodě? V dnešní době jsou lékaři schopni zjistit téměř vše, ale teprve v roce 2012 přišla na trh novinka, která začala být těhotným ženám nabízena. Do této doby se o neinvazivních testech téměř nemluvilo. A o co se vlastně jedná?

V České republice rapidně roste průměrný věk rodiček a těhotných žen. A samozřejmě s tímto trendem se zvyšuje i riziko chromozomálních vad plodu, nejčastěji se jedná o Downův syndrom. Většina žen prochází neinvazivním screeningem, ale ten nemá stoprocentní spolehlivost. Jsou ale i jiné možnosti?

Ano jsou. Jsou to právě nejrůznější neinvazivní testy, které může žena podstoupit a to nejčastěji ve 12. týdnu těhotenství.

Proč je neinvazivní prenatální test bezpečnější než invazivní výkon?

V případě, že se maminka rozhodne podstoupit neinvazivní prenatální test v těhotenství nemusí mít vůbec žádný strach, jedná se pouze o odběr krve. Z tohoto odběru jsou v laboratoři schopni odhalit Downův syndrom a další nejběžnější chromozomální vady plodu, jako například Edwardsů a Pataův syndrom.

Při těchto testech se ze vzorku krve těhotné ženy izoluje volná mimobuněčná DNA jejich plodu. Test se provádí nejčastěji v 10. týdnu těhotenství. Nahradí tento test klasickou invazivní metodu? Na tuto otázku není úplně jednoznačná odpověď. Prenatální testy se doporučují ženám, u kterých je riziko postižení plodu.

Jedná se například o špatné výsledky z běžně prováděného screeningu (kombinovaný test, triple test, integrovaný test). Tyto testy se také provádí z krve matky. Dalším důvodem může být nevyhovující nález při běžném ultrazvukovém vyšetření nebo špatná rodinná anamnéza. Lékaři je často doporučují i matkám v pokročilejším věku.

Neinvazivní prenatální test byl vyvinut jako bezpečná alternativa oproti amniocentéze a jiným invazivním výkonům. Testy prováděné z krve matky vyšetří pouze ty nejčastější typy chromozomálních, zatímco invazivní výkon umožní vyloučit všechny typy chromozomálních vad. Dalo by se říci, že neinvazivní prenatální test je takovým předskokanem. Pokud je vše v pořádku a hodnoty tak, jak by měly být, není potřeba nic řešit. Bohužel existuje sice malá, ale přece jen pravděpodobnost, že plod bude i tak postižen. Za předpokladu, že test ukáže nežádoucí výsledek, je stejně nutné provést invazivní výkon a potvrdit postižení plodu.

V České republice je v současné době nabízeno pět těchto testů. Jediný prenatální test, který se provádí v Evropě je Prenatal Safe, který je prováděn v 10. týdnu těhotenství. Výsledky jsou tedy velice rychlé a to od 3-7 pracovních dnů. Z krve lze i v tak brzkém stádiu přesně určit pohlaví dítěte. Dalším testem je Prenascan, ten se běžně provádí ve 13. týdnu těhotenství. Výsledky jsou známy do 14 dnů. Další velice známé testy jsou například MaterniT21. Stejně jako u Prenatalsafe, jsou výsledky do 5 dnů a testuje se již v 10. týdnu a poslední volbou může být Harmony prenatal test.
Je jen na vás, který si vyberete. Co se týče ceny, tak se ve většině případů pohybuje okolo 12,5 tis. Kč.

Péče o pleť a akné

Péče o pleť a akné

Pečovat o naši pleť by mělo být základem správného životního stylu. Je tedy jasné, že hlavně v rizikovém období, jako je puberta, by mělo být dané péče nejvíce. V této době se totiž začíná objevovat akné, které je problémem téměř všech mladých lidí. Budeme-li konkrétní, je třeba říci, že daný problém se dá také různými způsoby řešit. Pojďme se na jednotlivé z nich podívat

Zdravý životní styl

S péčí o pleť jako takovou určitě souvisí také náš životní styl. Vše rozhodně začíná naší životosprávou a tak bychom měli věnovat čas tomu, abychom jedli správná jídla, abychom tělu dodávali vitamíny a zároveň abychom prospívali našemu metabolismu. Ideální je tedy zaměřit se primárně na ovoce a zeleninu, stejně jako je dobré zaměřit se třeba na kefír a mléko, které pomáhají vytvářet správnou mikroflóru ve střevech. I s nimi poté kvalita pokožky souvisí. Stejně tak je dobré nezapomínat na bylinkové čaje, v rámci kterých jasně dominuje jak heřmánek, tak i máta, popřípadě také kopřiva, nebo pampeliška.

Se zdravým životním stylem a péčí o pleť patří také pobyt v čistém prostředí. Co bychom neměli vyhledávat, to jsou třeba zakouřené restaurace, stejně jako to jsou třeba města se špatnou smogovou situací. Problémem ale může být i prašné, nebo jinak nepříjemné prostředí.

Nezapomínejte na hygienu

Další důležitý postup souvisí také s naší hygienou, kterou bychom logicky neměli nijak zanedbávat. Máme-li být konkrétní i v tomto případě, měli bychom si místa postižená akné pravidelně umývat, nejlépe mýdlem a čistou vodou. Problémem ale nejsou ani různé přípravy, díky kterým budeme vykonávat takzvaný peeling, tedy hloubkové vyčištění pokožky a odstranění starých buněk.

Co s tímto směrem také souvisí, to jsou i kosmetické přípravky, které nám pomohou a boj proti akné bude přímo jednodušší. Může se jednat o různé krémy, stejně jako to mohou být roztoky, popřípadě zásypy. Zde stačí pravidelná aplikace na postižená místa a průběh daných zánětů se rozhodně zmírní. Stejně tak je možné využívat i konkrétní léky, které jsou však doporučovány při výraznějších problémech.

Pomůže také léčba

Poslední možností péče o pokožku, na které se objevuje akné, je samozřejmě léčba. V tomto ohledu můžeme využít tři metody. První z nich je takzvaná fototerapeutická léčba, která je určena hlavně na jednodušší formy tohoto problému. Druhou metodou je poté léčba pomocí demodexu, kdy jsou do kůže vpravovány látky jako zinek nebo síra.

Poslední metoda souvisí se stimulací laserem, kdy dochází k obnovám kožních buněk a také k tomu, že se pokožka svým způsobem uzdravuje sama. Dané metody je samozřejmě ideální konzultovat se svým lékařem, jelikož ne všechny se v rámci daného problému hodí. Často totiž stačí pouze správná životospráva a hygiena, a úspěch se rozhodně dostaví. Stejně tak se úspěch s léčbou dostaví v pozdějším věku, jelikož to akné zkrátka automaticky z našeho života téměř vymizí.

Jak probíhá umělé oplodnění?

Jak probíhá umělé oplodnění?

Ačkoliv je naše redakce složena výhradně z mužů, nedá se říci, že bychom se nespecializovali i na ryze ženská témata. Ale ruku na srdce – umělé oplodnění může být nutné i v případě, kdy chceme miminko, ale problém není v partnerce, ale v nás. Pojďme se tedy podívat, na to, jak vše probíhá. To hlavní, co je v daném procesu třeba, to je nutnost připravit ženu po hormonální stránce. V tomto ohledu je samozřejmě nutné podstupovat pravidelné hormonální injekce, které mají vliv na vaječníky a také na to, aby dozrávalo několik vajíček naráz. V rámci tohoto procesu, který může trvat 1 – 3 týdny se tak tělo každé ženy plně připraví na to, aby mohlo dojít k samotnému oplodnění. Tedy abychom byli konkrétní, nejprve je třeba onen odběr daných vajíček. To je zákrok trvající zhruba 10 minut a nejčastěji je pro hladký průběh prováděn v celkové anestezii.

Oplodnění vajíček

V den, kdy jsou ženě odebírána vajíčka, jsou samozřejmě mužům odebírány i spermie. Zde je proces o mnoho jednodušší, jelikož muž zvládne svou dávku spermií dodat sám – samozřejmě po masturbaci. Přesto úsměvy stranou, jelikož existuje ještě druhá metoda, a to je odsání – z nadvarlat. Samozřejmě poslední možností, která existuje, je spermobanka, ze které se vezmou spermie zvoleného dárce. Dále už může dojít k onomu lékařskému zázraku, kterým je umělé oplodnění ženy. To proběhne v laboratorních podmínkách a i zde jsou na výběr možnosti. Buď se spermie přidají s kultivačním médiem k vajíčku, nebo je využita moderní ICSI metoda. Při ní se vyberte ta nejkvalitnější spermie a vpraví se přímo do daného vajíčka. Pokud se vše povede, vzniká embryo, které je stále připravováno v laboratoři.

Finální fáze – transfer embryí

Embrya jsou samozřejmě pravidelně kontrolována a hlídána, a pokud je v tomto směru vše v pořádku, mohou být vpravena zpět do těla ženy. Tento zákrok už je naštěstí nebolestivý a jednoduchý. Důležité je, že nevpravená embrya mohou být v případě potřeby uchována pro pozdější použití. A pokud vše dopadne dobře, 10 dní po této poslední fázi již lze těhotenským testem zjistit, zda se vše povedlo, nebo nikoliv. Samozřejmě daný těhotenský test je poté třeba doplnit také vyšetřením ultrazvukem, který potvrdí, že se vše povedlo. Pokud ne, může dojít k dalšímu cyklu, na který mohou být buď využita uchovaná embrya, nebo se vše opakuje od začátku.

Jaká je pravděpodobnost?

Důležité je ale vědět, jaké jsou naděje na to, že se celý postup povede. Pokud žena podstupuje umělé oplodnění poprvé, má šanci 1:3, že se vše povede. Tedy jedna ze tří žen bude oplodněna. Po neúspěchu ale není třeba se stresovat, jelikož druhý pokus už je 50:50, tedy každá druhá žena tímto způsobem otěhotní. Podobná pravděpodobnost je i při proceduře poslední. Tím samozřejmě chceme naznačit, že současná věda a její vývoj dokáže dnes doslova zázraky, které byly v minulosti skutečně nemožné, a pokud ano, tak s velmi nízkou pravděpodobností úspěchu.

Dějiny lidstva – jakými obdobími procházela naše planeta?

Dějiny lidstva – jakými obdobími procházela naše planeta?

Dnes si historii sice můžeme spojit hlavně s různými památkami, ale ty určitě nejsou tou jedinou možností, jak ji můžeme poznávat. Mnohem zajímavější je totiž historie lidstva, tedy každého z nás. Díky tomu můžeme vytvořit jasné mapy toho, kde jsme žili, proč jsme žili a co nás ovlivňovalo. Pojďme se společně podívat na, jak jsme se jako lidé vyvíjeli a proč vlastně.

Vše začíná v pravěku

Právě do tohoto období je datováno, že člověk vznikl. Právě v tomto období tedy můžeme nalézt počátky lidí, kteří se postupem času vyvíjeli v to, co jsme nyní. Vědci odhadují, že první lidé chodili po naší planetě zhruba 3 miliony let před naším letopočtem.  Samozřejmě dané období se dělí i na několik dob, mezi které spadá doba kamenná, paleolit, mezolit, neolit a eneolit. Samozřejmě během těchto období se současný člověk dokázal vyvíjet tak, že si dokázal vyrábět první nástroje, stejně jako maloval na stěny jeskyní, nebo vyráběl různé šperky a sošky, či třeba dopravní prostředky, jako byly lodě. Samozřejmě vše mělo z počátku velmi amatérskou podobu, která později dostala naprosto špičkový vzhled. Na vše poté navazuje doba bronzová a železná. Jak už napovídá sám název, jednalo se o období, kdy člověk velmi dobře zvládal zpracovávat kovy.

Starověk

Toto období je známé hlavně proto, že už vznikaly první civilizace. Zatímco dříve to byly stále spíše větší či menší kmeny, s nástupem tímto období se začaly objevovat i staroorientální státy, mezi které se dnes řadí Čína, Egypt nebo Indie. Stejně tak se objevovaly i státy antické, jako je současné Řecko, popřípadě také Řím. Charakteristikou většiny států a tohoto období bylo hlavně to, že většina z nich již měla stanovená jak různá pravidla a zákony, tak samozřejmě stále bývala pod nadvládou jednoho konkrétního panovníka. Významné je hlavně to, že z období středověku můžeme snadno zmapovat i v rámci celé řady dochovaných památek, které jsou rozesety po celém světě. A řada z nás, kteří pracujeme na tomto blogu jsme je i viděli na vlastní oči.

Středověk

Jak památky předchozích civilizací, tak samozřejmě i této civilizace již můžeme potkávat doslova na každém kroku. Jsou to hlavně různé hrady a zámky, stejně tak jako katedrály a další stavby církevního charakteru. Řada tradic se navíc často měnila, a to i s příchodem islámu. Dále je třeba říci, že právě středověk, hlavně potom období renesance znamenal i to, že věda zažívala ohromný vzestup, což znamenalo výrazné pokroky v oblasti literatury, filozofie, astronomie, nebo také lékařství. V tomto období se objevily ale civilizace, které obdivujeme stále. Ideálním příkladem jsou Mayové, Aztékové a Inkové.

Novověk

Období spojené hlavně s kolonizací, což znamenalo nejenom objevování nových území, ale samozřejmě i obsazování různých míst, tvorby právě daných kolonií a obsazování států.  Tedy období, které už je nejvíce srovnatelné se současností, ve které žijeme.

Co patří mezi ty nejdůležitější milníky dvacátého století?

Co patří mezi ty nejdůležitější milníky dvacátého století?

Žijeme ve 21. století, což si mnoho z nás připomíná doslova každý den. To je samozřejmě správné, jelikož jenom málokdo by měl být v tomto směru jakkoliv zpátečnický a nejít takzvaně s dobou. Na druhou stranu mnoho lidí zapomíná na svou minulost. A jelikož rádi mapujeme lidské životy a důležité události, rozhodli jsme se upozornit na několik letopočtů, které hrály důležitou roli v našich lidských životech a u mnohých z nás jistě ovlivnili jeho budoucí směr, pohled na svět, ale třeba i pracovní (u některých i politickou) dráhu.

První polovina dvacátého století

Začít samozřejmě musíme pravděpodobně tou nejvýznamnější událostí, jaká se na počátku daného století udála, a tou byla první světová válka, která začala v roce 1914 a končila v roce 1918. Tento akt měl samozřejmě vliv i na rozvoj naší země, jelikož mohl vzniknout samostatný československý stát. Kvíz v naší redakci potvrdil to, že ono datum si všichni pamatujeme. Pro připomenutí však musíme dodat, že to bylo 28. 10. 1918.

Dalšími důležitými roky byl třeba 1935, kdy došlo k tomu, že našeho prezidenta, kterým byl Tomáš Garrigue Masaryk, vystřídal jeho nástupce, a to Edvard Beneš. Už dva roky před tím ale došlo k tomu, že naši zemi postihla výrazná hospodářská krize, která však podobně postihovala i ostatní státy a následně celý svět.

Neméně důležitým rokem, který se týkal našeho obyvatelstva, byl rok 1938, spojený s Mnichovskou dohodou. Ta je stále známá i pod řadou nepříliš lichotivých jmen, a je spojena s tím, že Československu musí přenechat své pohraniční území zahraničním státům. Většina lidí samozřejmě vnímala tuto událost jako velkou nespravedlnost, jelikož jsme jako zástupci Československa nebyli přizváni k jednání.

Dalšími důležitými roky v první polovině dvacátého století byla druhá světová válka v období 1939–1945, se kterou souvisel i protektorát Čechy a Morava, nebo v roce 1942 známý a významný atentát na Heydricha. Události vrcholili přes Květnové povstání českého lidu až k únoru 1948, který znamenal komunistický převrat.

Druhá polovina dvacátého století

Zde je třeba říci, že byla výrazně klidnější, avšak negativa se přece jenom objevovala. Byly to hlavně vykonstruované soudní procesy, práce v uranových dolech nebo likvidace odpůrců režimu. Významným datem v období šedesátých let byl termín 21. srpna 1968, který znamenal vpád vojsk Varšavské smlouvy.

70. a 80. Léta byla poté ve znamení normalizace, přičemž rok 1977 znamenal vznik sdružení Charta 77. Vzniklé prohlášení podepisovali tisíce běžných, ale i významných lidí, ačkoliv tak riskovali nemalé tresty spojené s výpověďmi v práci, nebo vyhoštěním ze země. Vše se pomalu přesouvalo až k nejdůležitější události, čímž byl rok 1989 a to hlavní v moderních dějinách – tedy sametová revoluce. Právě ta vedla k tomu nejdůležitějšímu, a to pádu komunistického režimu. Vše se v Československu událo v rozmezí 17. listopadu a 29. prosince tohoto roku.

Co vše spadá pod pojem kultura?

Co vše spadá pod pojem kultura?

Divadlo, kiny, koncert či další umělecké vystoupení. To vše má jedno společné, a to kulturní prožitek. Pokud bychom si měli právě ono slovo definovat, potom je třeba říci, že se jedná o soubor vybraných tvůrčích lidských činností. Do oblasti kultury tak patří literatura, umění, dovadlo, ale v širším významu také náboženství a vzdělávání. Proto o svém kolegovi z redakce, který divadla ani kina nenavštěvuje, nemohu říci, že by se o kulturu nezajímal. Má totiž zájmy jiné, které ale do dané definice také spadají. Navíc právě zájem o kulturu může utvářet jednotlivé vzorce našeho chování, které si v budoucnu osvojujeme. I podle své kultury tedy můžeme poznat vyspělou civilizaci.

Vysoká a nízká kultura

I ono hlavní slovo se samozřejmě dělí na několik významů a samozřejmě i druhů. V tomto směru vznikly dvě hlavní vlny. Tou první je ta hlavní, která má za cíl člověka zušlechtit, má za cíl ho rozvíjet a také mu rozšiřovat obzory. Ideálním příkladem mohou být tištěné publikace jako knihy, noviny, ale také umění. Ruku v ruce s touto variantou jde také vzdělání. Až v období osmnáctého století se objevila ona nižší odnož, která se stala kulturou pro masy. A právě ta přetrvává i nyní. Jejím cílem je hlavně pobavit. V minulosti byla označovaná pojmy jako kultura nízká, lidová, ale také popkultura. Obecně ale nelze říci, zda je některé špatná či dobrá a co je známo, tak obě skupiny představitelů proti sobě bojují. A aby se vám náš tým otevřel, všichni přiznáváme, že spíše směřujeme k druhé, tedy lidovější odnoži.

Jak se stát kulturním člověkem?

Snadno a jednoduše. Skutečně to je tou správnou odpovědí, jelikož kultura je obecně to, s čím se nenarodíme, ale musíme se to naučit. A to třeba i ve chvíli, kdy se chcete stát právoplatným členem společnosti – ať už pocházíte odkudkoliv. Tím si osvojujete hlavně to, co vidíte na jiných. S tím tedy souvisí i to, že jenom málokdo z nás kulturu skutečně vytváří, jelikož většinu věcí a zažitých vzorců chování přebíráme od ostatních. Navíc kulturou se často rozumí anonymní a nastřádané materiály a cesty, a tak má jenom málokdy svůj konkrétní kořen u daného člověka. Pokud se tedy takto chováte, máte určité zájmy, máte přátele se zájmy podobnými a jsou oblasti, které vás zajímají více a některé méně, dá se s jistotou říci, že kulturním člověkem jste.

Jaké jsou současné možnosti?

Dnes však jenom málokdo zná samotný hlavní význam daného slova, jelikož výběr různých aktivit a vzorců chování je značně omezený. Ostatně nástin toho jsme uvedli už na samotném začátku – divadlo, kino, koncert a výstava. Přesto ale nemůžeme tvrdit, že možností není více. Kulturou jsou ale i památky, a tak jako milovníci cestování ctíme i toto. Stejně tak ale najdeme kulturu v náboženství. Sice ne přímo u nás, ale jsou různé kmeny, které mají své rituály. Ty pro nás mohou být nepochopitelné, ale pro ně jsou samozřejmé. Proto na to myslete vždy, když budete chtít udělat co, co vás zajímá a láká – není se za co stydět.

Kultura ve firmě? Kde existuje a jak by měla vypadat?

Kultura ve firmě? Kde existuje a jak by měla vypadat?

Pokud mluvíme o kultuře, je jasné, že každý z nás si představí kino, divadlo, nebo hudební koncert. Poměrně novým pojmem je ale i takzvaná firemní kultura, která dnes může ovlivňovat i naše pracoviště. Důvodem napsání tohoto článku bylo i to, že v naší redakci žádná daná kultura není – chodíme v čem chceme, pijeme co chceme, pouze musíme dodržovat termíny článků, jejich kvalitu a samozřejmě i další povinnosti spojené se správou blogu. V jiných firmách je to však naopak. Pojďme se podívat, jak a zda to funguje.

Hlavní jsou hodnoty

Pokud je hlavní součást firemní kultury, potom to jsou určitě hodnoty. A právě systémy hodnot jsou základními pilíři každé firemní kultury. Ty se samozřejmě následně dělí na několik podskupin. Jsou hodnoty, které souvisí se zákazníkem, stejně jako hodnoty, které souvisí se mzdou a odměňováním. Jsou ale i takové hodnoty – které mi nectíme, jako je povinný dress code. Tedy nutnost chodit v určitém oblečení, stejně jako jednu z firemních hodnot, kdy šéf musí mít nejlepší auto na parkovišti. S tímto souvisí třeba i to, že toto pravidlo není nikde psáno, ale přece jenom ho každý respektuje. Proč? Jelikož firemní kultura se zavádí do života zaměstnanců postupně, systematicky.

Hlavní roli má samozřejmě manažer či další vedoucí pracovník. Právě ten musí inspirovat, motivovat, ale firemní kulturu i navodit. Cílem je vytvořit tým dobře fungujících lidí, kteří odvádějí dobré výsledky. Na jednu stranu skvělá zpráva, ale pokud bychom takto fungovali my sami, v rámci naší redakce, máme všichni stejné zájmy a všichni píšeme stejné články…

Měřitelné výsledky

S firemní kulturou ale souvisí i to, že výsledky jsou často měřeny. Ani dnes tak nejsou nic neobvyklého akční plány a plnění norem – jenom firma tyto kroky neventiluje veřejně. Správně zažité vzorce chování dle manažerů vedou k dokonalé úspěšnosti. Ačkoliv můžeme mít pochyby, musíme připustit, že je to pravda. Zaměstnanec, který myslí pouze na svou práci se skutečně nenechává rozptylovat ničím jiným a tak je jasné, že odvádí prvotřídní výkon. Otázka ale je, jak dlouho na dané pozici za takových podmínek vydrží. Dříve nebo později začne požadované pokyny bojkotovat, a aniž by se to projevovalo na jeho práci, může být odejit. Proč? Jelikož kazí ostatní vychované členy pracovní skupiny. Na jeho místo tedy nastoupí nový zaměstnanec.

Správná cesta?

Na jednu stranu určitě ano, pokud si chce firma zachovat určitou integritu, mít jednotné vystupování a zároveň vzorce chování, které jsou považovány za správné. Naopak přílišné omezování může vést k revoltě, které se projeví tím, že zaměstnanci začnou pokyny bojkotovat. Výsledný jejich odchod může zapříčinit to, že ztráta firmy spojená s náborem nových lidí může být větší, než pokud by zaměstnanci pracovali po celý rok na 80% a zachovávali si svou individualitu. A to ctíme i my. Platí totiž, že spokojený zaměstnanec = dobrý zaměstnanec. A kdo to řekl? Henry Ford.

Zapomeňte na přítomnost chirurgů. Dnes se operuje i na dálku

Zapomeňte na přítomnost chirurgů. Dnes se operuje i na dálku

Moderní technologie nemusí najít využití pouze v oblasti průmyslu, vojenství, nebo třeba výzkumu vesmíru (ostatně o tom jsme vás informovali v jednom z našich minulých příspěvků). Naše redakce se totiž rozhodla, že se zaměří na oblast zdravotnictví. Zde šel vývoj různých přístrojů kupředu raketovým tempem, a to až k tomu, že byl vynalezen přístroj, který umožní dálkové operace. Úplně ta první se u nás konala v roce 2010 a jak už po letech můžeme říci, samozřejmě se povedla. Svůj podíl na to měl nejenom kardiolog Andre Ng, ale i skvělé technologie, které byly využity. Pojďme se společně podívat na to, jak vlastně vše funguje a jak je možné, že chirurgové už nemusí být u svých pacientů. Na rovinu říkáme, že jsme tím nejenom fascinování, ale lehce máme i obavy z toho, kam vše dojde…

Stačí počítačová myš

Různých strojů, které dnes ovládají chirurgové pomocí joysticků, je dnes několik desítek. Ten, který vám chceme popsat a který má na svědomí společnost Catheter Robotics z amerického New Jersey je však v něčem unikátní. A to nejenom svou cenou, která je přes 10 000 000 korun, ale mimo jiné také tím, jak snadno se přístroj ovládá. To té doby bylo totiž téměř nemožné, že by se snad mohl lékař spolehnout výhradně na počítačovou myš. Zlom v lékařství ale ukázal, že to možné je.

Kdo nevěří, ten si může snadno dohledat i ukázkovou prezentaci, která se v roce 2011 konala také u nás. Zde posloužil v roli lékaře italský kardiochirurg, který pouze pomoci běžné počítačové myši navedl katetr do těla pacienta. Podobným způsobem samozřejmě proběhla i operace první, která byla logicky bez diváků – i zde byl použit šestimilimetrový katetr, který procházel tělem pacienta až do srdce, kde byla opravena porucha nepravidelnosti v rytmu. A to pomocí radiových pulsů.

Co je třeba? Připojení k internetu

Zmíněné možnosti samozřejmě stále ještě využívají klasické drátové přenosy mezi místem, odkud pracuje chirurg a samozřejmě operačním sálem. I tato technologie se však vyvíjí, což bude v budoucnu znamenat jediné – může vás operovat třeba váš vlastní lékař. Na toto téma jsme samozřejmě živě diskutovali a došli k závěru, že to možné skutečně je. Ideálním příkladem může být zahraniční cesta a úraz, který bude třeba operovat. Jste-li přesvědčeni o schopnostech vašeho lékaře, zde v Čechách, bude stačit jenom to, aby obě kliniky byly vybaveny danými stroji a také připojením k internetu. Zde jsme ale opět trochu skeptičtí, jelikož stabilitu připojení mohou ovlivňovat desítky věcí, nehledě na cílené útoky. Na druhou stranu je to výzva, jak stále danou technologii vylepšovat a přinášet něco nového. Za pár desítek let si možná na tento článek ještě s úsměvem vzpomeneme. A to třeba pár minut před tím, než půjdeme na operaci, kterou povede specialista z druhého konce světa.

Co dnes patří mezi skutečné technologie budoucnosti?

Co dnes patří mezi skutečné technologie budoucnosti?

Náš blog se rozhodně neohlíží jenom do minulosti, ale snažíme se nahlížet také do budoucnosti. A to proto, že i ta může jednou směrovat naše kroky a tak mapuje náš život i nyní. V tomto směru vám chceme představit několik technologií budoucnosti, které jsou v současné době možná pouze sci-fi, ale za pár let, nebo i pár desítek let se budou běžně používat. Jaké to jsou? To si aktuálně povíme.

Umělé stroje – roboti

Ty dnes nacházejí uplatnění v široké škále oblastí, ve kterých žijeme. Ideálním případem je oblast vojenství, dále i oblasti průmyslu nebo výroby, ale stejně tak i oblast našich domovů. I zde máme celou řadu různých technologických výrobků, které svým způsobem nejsou nic jiného, než technologičtí pomocníci. Vědci ale stále více a více zkoumají různé prototypy a snaží se o jediné – aby jednou robot dokázal plně nahradit člověka, nebo zvíře. A že se jim to začíná dařit, ukazují ty nejlepší varianty, které jsou člověku velmi podobní, umí stejně chodit, reagovat, ale v rámci některých pokynů také myslet. Jinak tomu není ani ve zvířecí říši, kde se setkáme hlavně s robotickými zástupci, kteří napodobují klasická zvířata v běhu, ale i ptáky v letu. K tomu přitom stačí jediné, a to lehká uhlíková vlákna a výkonný motorek. A pokud nevěříte, že je to možné, potom se spolu s námi nechte unášet záběry, které jsou pořízeny v rámci projektu SmartBird.

Cestování ve vakuu

Další oblast, která rozhodně stojí za zmínku, je možnost cestovat ve vakuu. A to proto, že právě toto konkrétní prostředí umožní to, že odpor okolního vzduchu je takřka nulový. A pokud i vám toto zní jako hudba velmi vzdálené budoucnosti, potom věřte, že tomu tak není. Vypátrali jsme totiž, že existuje projekt nesoucí název ETT – Evacuated Tube Transport. A v čem je výjimečný? Rozhodně v tom, že se jedná o stavbu s unikátních trubic, kterými by měli v rámci budoucnostu cestovat běžní lidé – třeba na dovolenou. A jaká je hlavní výhoda? Rozhodně cestovní rychlost, jelikož pokud se projekt povede, můžeme vzdálenost 6 500 kilometrů zdolat za pouhou jednu hodinu. To znamená, že přesně tak dlouho by nám trvala jedna cesta z Prahy do kanadské Ottawy. My v našem redaktorském týmu o tom sníme.

Objevovaní vesmíru pomocí chytrého prachu

Kosmický program celé řady zemí postupně uvadá, a to pro svou nákladnost. I to by se ale mohlo budoucnu změnit. Jak se nám podařilo vypátrat, řada vědců aktuálně pracuje na projektu s názvem Sprite. Ten nemá nic společného s oblíbeným nápojem, nýbrž s ním, jak by mohly vypadat budoucí kosmické sondy. Ty už nyní dostaly přezdívku „chytrý prach“, a to samozřejmě z toho důvodu, že se jedná pouze o drobné čipy. Zapomeňme tedy na velké a drahé raketoplány, jelikož záhady ve smíru pro nás mohou v budoucnu zkoumat zařízení o hmotnosti miligramů.